Download het Adobe Illustrator bestand
Figuur 166.1 – Bouwput met open bemaling