Download het Adobe Illustrator bestand
Figuur 46.5 – Polderconstructie met taluds en folie (schematische weergave)