Download het Adobe Illustrator bestand
Figuur 46.6 – Polderconstructie met cement-betonietwand (cb-wand)