Objectdetaillering bouwfase

Artikel nr. 160

In de onderliggende artikelen worden de ‘best practices’ beschreven voor objecten die een functie vervullen tijdens de bouwfase. In sommige gevallen vervullen deze objecten tevens een functie in de gebruiksfase.

Objecten die uitsluitend een functie vervullen tijdens de gebruiksfase worden beschreven in artikel Objectdetaillering permanente constructies. Uitzondering zijn de voegen van zinktunnels, deze worden behandeld in Specifieke detaillering voegen afgezonken tunnels.

Een speciaal aandachtspunt vormen de raakvlakken tussen tunneltechnische installaties en de tunnelconstructie. Een overzicht hiervan is in een separaat COB document weergegeven.