Een folieconstructie kan worden toegepast voor de bouw van:

 • toeritten;
 • verdiepte wegen;
 • onderdoorgang en tunnel.

Kritische aspecten:

 • kwaliteitseisen folie;
 • (kwaliteitscontrole) lasnaden, vooral de in het werk aangebrachte;
 • beschadigingen folie tijdens de uitvoering;
 • ontwerp klemconstructie en waterdichte aansluitingen;
 • dimensionering drainage- en rioleringssysteem;
 • afzinkproces;
 • volgorde zand opsproeien en sproeikracht;
 • slibinsluitingen in de aanvulling.,deze kunnen ontoelaatbare nazettingen veroorzaken als de weg in gebruik is genomen;
 • in beheersfase: beheerder dient te worden gewezen op de aanwezigheid van de folieconstructie in verband met onderhoudswerk en het plaatsen van wegmeubilair.

Voorwaarden

Een U-polder kan worden toegepast als:

 • bemaling niet is toegestaan;
 • onvoldoende ruimte voor ingraving met taluds (cunet) aan­wezig is.

Referenties: