Toepassing van een kunstmatige bodemafdichting is in principe mogelijk indien in de bodem een injecteerbare grondlaag aanwezig is. Voor een kwalitatief goede constructie zijn een uitgebreid bodemonderzoek, een deskundige analyse van het injectiemateriaal en de injectiemethode en een zorgvuldige uitvoering vereist. Mede hierdoor en vanwege de relatief hoge kosten is deze techniek nog niet eerder toegepast voor de beoogde bouwmethode.