De hier beschreven polderconstructie kan worden toegepast voor de bouw van:

 • toeritten;
 • verdiepte wegen.

Kritische aspecten:

 • Het bodemonderzoek ten aanzien van te verwachten kwel, onderbrekingen in de kleilagen en stabiliteit ontgraving.
 • De mengselsamenstelling (cement-bentoniet) met betrekking tot de verwerking, de uitvoering en de waterremmende eigenschappen.
 • Het inhangen van de foliepanelen.

Voorwaarden

De hier beschreven polderconstructie kan worden toegepast als:

 • De bodemgesteldheid, grondsoorten en laagopbouw geschikt zijn voor deze bouwmethode.
 • In de bouwfase en de eindsituatie voldoende breedte beschikbaar is.

Referenties:

 • A35 verdiepte weg nabij Enschede;
 • A2 verdiepte weg nabij Vught;
 • A2 verdiepte weg nabij Best;
 • A32 toeritten tunnel nabij Grouw;
 • A4 verdiepte ligging Delft Schiedam.