Kunstmatige polder met in den droge aangebrachte folie

Artikel nr. 186

Om een kunstmatige polder te verkrijgen wordt bij deze bouwmethode een waterdichte kunststof folie toegepast om de afsluitende laag te creëren, zie figuur 188.1. Door het verschil in (grond)waterstand buiten en binnen de polder ontstaat een waterdrukverschil aan weerskanten van de folie. Om het druk­verschil op de folie te compenseren wordt de folieconstructie geballast met zand. Veiligheidshalve moet in de gebruikstoestand het gewicht van het zand en  het water op de folie 1,1 maal zo groot zijn als de waterdrukbelasting onder de folie. Hierbij wordt het gewicht van de verharding en wegfundering niet in rekening gebracht.

 

Voor een uitgebreide omschrijving van ontwerp en uitvoering wordt verwezen naar het handboek folieconstructies (CUR 221) [9].