Normen en richtlijnen veiligheid tunnelgebruikers

Artikel nr. 59

 

Naast het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012 [75], die is gewijzigd ter implementatie van de bouwtechnische voorschriften die voortvloeien uit de Europese richtlijn 2004/54/EG, zijn per 1 juli 2013 de veiligheidseisen voor tunnels vastgelegd in de nieuwe tunnelwet.

In de onderstaande tabel is het overzicht omtrent de huidige veiligheidsregelgeving samengevat. In de navolgende artikelen wordt nader op de specifieke regelgeving ingegaan.

Tabel 59.1 - Huidige veiligheidsregelgeving tunnels

Wegtunnels

Spoortunnels

> 250 m

≤ 250 m

Heavy Rail

Light Rail

 

 

 

(o.a. tram en metro)

Wegenverkeerswet

Wegenverkeerswet

Spoorwegwet (hoofdspoorwegen)

Spoorwegwet 1875
(overig spoor)
Lokaalspoor- en tramwegwet

Bouwbesluit 2012
(wegtunnel)

Bouwbesluit 2012
(bouwwerk geen gebouw zijnde)

Bouwbesluit 2012
(bouwwerk geen gebouw zijnde)

Bouwbesluit 2012
(bouwwerk geen gebouw zijnde)

Regeling Bouwbesluit 2012

Regeling Bouwbesluit 2012

Regeling Bouwbesluit 2012

Regeling Bouwbesluit 2012

Europese richtlijn 2004/54/EG
(> 500 m)

 

TSI SRT
(> 1000 m)

Lokaalspoor- en tramwegwet

Richtlijn Ontwerp Kunstwerken (ROK)

 

Richtlijn Ontwerp Kunstwerken (ROK)

 

 

 

WARVW 2013

 

Vanuit de WARVW geen verplichting meer inzake spoortunnels

Vanuit de WARVW geen verplichting meer inzake spoortunnels

RARVW 2013

 

Veiligheidseisen spoortunnels (VEST), versie 14, oktober 2010

Veiligheidseisen voor Tram- en Metrotunnels (VEMT), november 2010

Landelijke Tunnelstandaard
(LTS1.2 + SP1, Batch 1)

 

Ontwerpvoorschriften (OVS)

Normdocument veiligheid lightrail, versie 5.0

Voor nieuwe rijkstunnels is dat de (RWS) Landelijke Tunnelstandaard

 

OVS00030-3-V001 Korte spoortunnels en verdiepte bakken (in ontwikkeling)

 

Voor bestaande rijkstunnels is toepassing van de standaard niet verplicht, maar wel aanbevolen

 

OVS00201-V001 Spoortunnels
> 250 m

 

Voor overige tunnels moet de standaard nog bepaald worden

 

OVS00202-V001 Spoortunnels
250 m (in ontwikkeling)

 

 

VRC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wetgeving

 

 

 

 

 

richtlijnen

 

 

 

 

 

informatie