Navigatie in het document kan op de volgende manieren geschieden:

  • Door in het linker deelvenster door te klikken van hoofdonderwerp naar subonderwerpen, totdat het gewenste subonderwerp is bereikt.
  • Door het invoeren van een zoekterm.
  • Door binnen een eenmaal geopend artikel door te klikken op hyperlinks in de tekst.

Het handboek is ingedeeld in een vijftal hoofdonderwerpen:

  • In ‘Introductie’ worden definities en terminologie vastgelegd, wordt ingegaan op de geometrie van tunnels voor verschillende doeleinden en worden bouwmethoden beschreven.
  • In ‘Ontwerpaspecten’ worden allereerst de algemene eisen en beoordelingscriteria omschreven en wordt onderscheid gemaakt tussen de ontwerpaspecten voor de uitvoering en de uiteindelijk te bouwen constructie. Hierbij komen zowel aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, als ontwerpmethoden aan bod.
  • In ‘Ontwerpaspecten Definitieve constructie’ en ‘Ontwerpaspecten Uitvoering’ komen de best practices aan bod, waarbij voor zover mogelijk onderscheid is gemaakt tussen tijdelijke en permanente constructies. Met tijdelijke constructies wordt hier vooral verwezen naar constructies die spelen in de bouwfase, dus onder dit hoofdonderwerp zijn de verschillende uitvoeringsprincipes ook uitgebreid terug te vinden.
  • In ‘Uitvoering’ tenslotte worden het uitvoeringsproces en verschillende uitvoeringsmethoden beschreven.

Combiwanden

Artikel nr. 221

Bij de keuze voor het toepassen van combiwanden hangen de uitvoerings- en ontwerpaspecten nauw met elkaar samen. Combiwanden zijn opgebouwd uit primaire elementen (meestal stalen buispalen of H-profielen) en tussenplanken. De primaire elementen geven een grote sterkte en stijfheid aan de wand. De wanden zijn daarom toepasbaar bij diepe tunnels. Combiwanden zijn een interessante optie als deze ook in de definitieve situatie een functie hebben. Als de combiwanden alleen een tijdelijke functie hebben, wordt de optie minder interessant. Het terugwinnen van combiwanden is namelijk veelal niet mogelijk.

De RAMS criteria wijken niet af van die in het geval van stalen damwanden (zie RAMS Criteria). Combiwanden kennen net als damwanden het probleem van corrosie.