Navigatie in het document kan op de volgende manieren geschieden:

 • Door in het linker deelvenster door te klikken van hoofdonderwerp naar subonderwerpen, totdat het gewenste subonderwerp is bereikt.
 • Door het invoeren van een zoekterm.
 • Door binnen een eenmaal geopend artikel door te klikken op hyperlinks in de tekst.

Het handboek is ingedeeld in een vijftal hoofdonderwerpen:

 • In ‘Introductie’ worden definities en terminologie vastgelegd, wordt ingegaan op de geometrie van tunnels voor verschillende doeleinden en worden bouwmethoden beschreven.
 • In ‘Ontwerpaspecten’ worden allereerst de algemene eisen en beoordelingscriteria omschreven en wordt onderscheid gemaakt tussen de ontwerpaspecten voor de uitvoering en de uiteindelijk te bouwen constructie. Hierbij komen zowel aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, als ontwerpmethoden aan bod.
 • In ‘Ontwerpaspecten Definitieve constructie’ en ‘Ontwerpaspecten Uitvoering’ komen de best practices aan bod, waarbij voor zover mogelijk onderscheid is gemaakt tussen tijdelijke en permanente constructies. Met tijdelijke constructies wordt hier vooral verwezen naar constructies die spelen in de bouwfase, dus onder dit hoofdonderwerp zijn de verschillende uitvoeringsprincipes ook uitgebreid terug te vinden.
 • In ‘Uitvoering’ tenslotte worden het uitvoeringsproces en verschillende uitvoeringsmethoden beschreven.

Tunnelelement-landhoofd t.p.v. buitenwand

Artikel nr. 329

Functies

Het verzorgen van een water- en gronddichting in de eindfase;

Toestaan van bewegingen loodrecht op het voegvlak;

Verhinderen van verschilbewegingen evenwijdig aan het voegvlak.

Toepassingen

Zinkvoegen van afgezonken tunnels, die op staal gefundeerd zijn.

Detailontwerp

Primaire- en secundaire einde van de elementen voorzien van een stalen omranding

(b.v. IPE-profiel met inlasplaat);

Eerste afdichtingsprofiel aan primaire einde; Tweede afdichtingsprofiel (Omega-profiel). Bekisting over Omega-profiel ter bescherming bij:

 • het slopen van het kopschot;
 • het plaatsen en vlechten van wapening;
 • het storten van beton.

Bekisting dient tevens voor het vrij vervormen van het Omega-profiel bij initiële verschilzettingen.

In de buitenwanden wordt een betonnen tand gemaakt (behalve als in de vloer van de verkeerskoker een stalen deuvel wordt toegepast). Bij voorkeur geen stalen deuvels toepassen.

De breedte van het oplegvlak bepalen d.m.v. berekening.

In het voegvlak wordt alveolit aangebracht. De dikte dient hiervan te worden berekend.

Motivering

De motivering is opgenomen in de achtergronden.

Figuur 329.1 - Detailontwerp afwerking zinkvoeg buitenwand

Opmerkingen bij de afbeelding:

 • Recente inzichten hebben geleerd dat de vulbeton onder druk kan komen als gevolg van bewegingen van de tunnelelementen ten opzichte van elkaar in langsrichting in de gebruiksfase, met als gevolg afboeren van het beton. Om die reden dient de vulbeton aan één zijde van een voeg van tenminste 20 mm te worden voorzien.
 • Indien het Omega-profiel bij zinkvoegen, als gevolg van de aanwezigheid van vulbeton niet inspecteerbaar en daarmee ook niet te onderhouden is, dient volgens de ROK het materiaal van de bouten en klemstrippen van roestvast staal gemaakt te worden.

Bijbehorende details

Detail 1 Stalen omranding zinkvoeg

Detail 2 Waterafdichting

Detail 5 Voegafwerking wand zonder tegels

Detail 6 Voegafwerking wand met tegels (wordt vrijwel niet meer toegepast)