Navigatie in het document kan op de volgende manieren geschieden:

 • Door in het linker deelvenster door te klikken van hoofdonderwerp naar subonderwerpen, totdat het gewenste subonderwerp is bereikt.
 • Door het invoeren van een zoekterm.
 • Door binnen een eenmaal geopend artikel door te klikken op hyperlinks in de tekst.

Het handboek is ingedeeld in een vijftal hoofdonderwerpen:

 • In ‘Introductie’ worden definities en terminologie vastgelegd, wordt ingegaan op de geometrie van tunnels voor verschillende doeleinden en worden bouwmethoden beschreven.
 • In ‘Ontwerpaspecten’ worden allereerst de algemene eisen en beoordelingscriteria omschreven en wordt onderscheid gemaakt tussen de ontwerpaspecten voor de uitvoering en de uiteindelijk te bouwen constructie. Hierbij komen zowel aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, als ontwerpmethoden aan bod.
 • In ‘Ontwerpaspecten Definitieve constructie’ en ‘Ontwerpaspecten Uitvoering’ komen de best practices aan bod, waarbij voor zover mogelijk onderscheid is gemaakt tussen tijdelijke en permanente constructies. Met tijdelijke constructies wordt hier vooral verwezen naar constructies die spelen in de bouwfase, dus onder dit hoofdonderwerp zijn de verschillende uitvoeringsprincipes ook uitgebreid terug te vinden.
 • In ‘Uitvoering’ tenslotte worden het uitvoeringsproces en verschillende uitvoeringsmethoden beschreven.

In een bouwput met bemaling kunnen worden gebouwd:

 • toeritten;

 • verdiepte wegen;

 • onderdoorgangen;

 • gefaseerd gebouwde tunnels en aquaducten met de bijbehorende overgangsgedeelten.

 

Kritische aspecten:

 • stabiliteit taluds;

 • keuze bemalingssysteem met betrekking tot beïnvloeding van de grondwaterstand in de omgeving.

 

Voorwaarden

Een kunstwerk wordt in een bouwput met bemaling gebouwd als:

 • een bemaling is toegestaan; 

 • er geen belemmeringen zijn ten aanzien van bouwruimte maar in de eindsituatie een beperkt ruimtebeslag gewenst is.

 

Referenties

 • A22 (A9) Velsertunnel;

 • A10 Coentunnel;

 • A4 Schipholtunnel;

 • A29 Heinenoordtunnel;

 • A58 Vlaketunnel;

 • A15 Botlektunnel;

 • A9 Wijkertunnel;

 • Hemspoortunnel onder het Noordzeekanaal.

 

 

0 reacties
Reactie plaatsen Reactieformulier verbergen

Reageer op dit artikel

* = Verplicht invulveld

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.