Navigatie in het document kan op de volgende manieren geschieden:

  • Door in het linker deelvenster door te klikken van hoofdonderwerp naar subonderwerpen, totdat het gewenste subonderwerp is bereikt.
  • Door het invoeren van een zoekterm.
  • Door binnen een eenmaal geopend artikel door te klikken op hyperlinks in de tekst.

Het handboek is ingedeeld in een vijftal hoofdonderwerpen:

  • In ‘Introductie’ worden definities en terminologie vastgelegd, wordt ingegaan op de geometrie van tunnels voor verschillende doeleinden en worden bouwmethoden beschreven.
  • In ‘Ontwerpaspecten’ worden allereerst de algemene eisen en beoordelingscriteria omschreven en wordt onderscheid gemaakt tussen de ontwerpaspecten voor de uitvoering en de uiteindelijk te bouwen constructie. Hierbij komen zowel aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, als ontwerpmethoden aan bod.
  • In ‘Ontwerpaspecten Definitieve constructie’ en ‘Ontwerpaspecten Uitvoering’ komen de best practices aan bod, waarbij voor zover mogelijk onderscheid is gemaakt tussen tijdelijke en permanente constructies. Met tijdelijke constructies wordt hier vooral verwezen naar constructies die spelen in de bouwfase, dus onder dit hoofdonderwerp zijn de verschillende uitvoeringsprincipes ook uitgebreid terug te vinden.
  • In ‘Uitvoering’ tenslotte worden het uitvoeringsproces en verschillende uitvoeringsmethoden beschreven.

Bouwkuip met permanente damwanden en permanent onderwaterbeton

Artikel nr. 176

Hier wordt de oplossing besproken waarin zowel de damwanden als de onderwaterbetonvloer in de gebruiksfase een functie vervullen. Doel hiervan is de detaillering van beide als definitief gebruikte constructies te behandelen. Bedacht dient echter te worden dat toepassing van definitieve wanden veel gebruikt is en definitief onderwaterbeton niet.

 

Bij een bouwkuip met (dam)wanden fungeren de verticale elementen tijdens de bouwfase als bouwputwand terwijl ze in de gebruiksfase onderdeel zijn van de tunnelwand. figuur 177.1 t/m figuur 177.6 geven het principe schetsmatig weer.

 

Opgemerkt wordt dat de hier besproken combinatie van permanente wanden en een permanente onderwaterbetonvloer ongebruikelijk is.

 

Klik op een van de onderliggende artikelen:
0 reacties
Reactie plaatsen Reactieformulier verbergen

Reageer op dit artikel

* = Verplicht invulveld

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.