Navigatie in het document kan op de volgende manieren geschieden:

  • Door in het linker deelvenster door te klikken van hoofdonderwerp naar subonderwerpen, totdat het gewenste subonderwerp is bereikt.
  • Door het invoeren van een zoekterm.
  • Door binnen een eenmaal geopend artikel door te klikken op hyperlinks in de tekst.

Het handboek is ingedeeld in een vijftal hoofdonderwerpen:

  • In ‘Introductie’ worden definities en terminologie vastgelegd, wordt ingegaan op de geometrie van tunnels voor verschillende doeleinden en worden bouwmethoden beschreven.
  • In ‘Ontwerpaspecten’ worden allereerst de algemene eisen en beoordelingscriteria omschreven en wordt onderscheid gemaakt tussen de ontwerpaspecten voor de uitvoering en de uiteindelijk te bouwen constructie. Hierbij komen zowel aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, als ontwerpmethoden aan bod.
  • In ‘Ontwerpaspecten Definitieve constructie’ en ‘Ontwerpaspecten Uitvoering’ komen de best practices aan bod, waarbij voor zover mogelijk onderscheid is gemaakt tussen tijdelijke en permanente constructies. Met tijdelijke constructies wordt hier vooral verwezen naar constructies die spelen in de bouwfase, dus onder dit hoofdonderwerp zijn de verschillende uitvoeringsprincipes ook uitgebreid terug te vinden.
  • In ‘Uitvoering’ tenslotte worden het uitvoeringsproces en verschillende uitvoeringsmethoden beschreven.

Kunstmatige polder met in den natte aangebrachte folie

Artikel nr. 191

 

De fabricage van de folie gaat op ongeveer dezelfde manier als bij de droge bouwmethode. De geprefabriceerde foliegedeelten moeten op een speciale manier worden opgevouwen in verband met het afzinkproces.

figuur 191.1 geeft een voorbeeld van een relatief ondiepe ligging, waarbij niet bemalen mag worden. Voor de bouwfase is een folieconstructie met onderwaterbeton toegepast. In de eindtoestand is een gewichtsconstructie met ballastzand aanwezig met als voordeel dat geen palen nodig zijn, noch in de bouwfase noch in de eindfase.

Figuur 191.1 - Half verdiepte ligging in bouwkuip met folie en onderwaterbeton (via Wolsink)

Klik op een van de onderliggende artikelen:
0 reacties
Reactie plaatsen Reactieformulier verbergen

Reageer op dit artikel

* = Verplicht invulveld

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.