Navigatie in het document kan op de volgende manieren geschieden:

  • Door in het linker deelvenster door te klikken van hoofdonderwerp naar subonderwerpen, totdat het gewenste subonderwerp is bereikt.
  • Door het invoeren van een zoekterm.
  • Door binnen een eenmaal geopend artikel door te klikken op hyperlinks in de tekst.

Het handboek is ingedeeld in een vijftal hoofdonderwerpen:

  • In ‘Introductie’ worden definities en terminologie vastgelegd, wordt ingegaan op de geometrie van tunnels voor verschillende doeleinden en worden bouwmethoden beschreven.
  • In ‘Ontwerpaspecten’ worden allereerst de algemene eisen en beoordelingscriteria omschreven en wordt onderscheid gemaakt tussen de ontwerpaspecten voor de uitvoering en de uiteindelijk te bouwen constructie. Hierbij komen zowel aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, als ontwerpmethoden aan bod.
  • In ‘Ontwerpaspecten Definitieve constructie’ en ‘Ontwerpaspecten Uitvoering’ komen de best practices aan bod, waarbij voor zover mogelijk onderscheid is gemaakt tussen tijdelijke en permanente constructies. Met tijdelijke constructies wordt hier vooral verwezen naar constructies die spelen in de bouwfase, dus onder dit hoofdonderwerp zijn de verschillende uitvoeringsprincipes ook uitgebreid terug te vinden.
  • In ‘Uitvoering’ tenslotte worden het uitvoeringsproces en verschillende uitvoeringsmethoden beschreven.

De staalvezels houden de afgespatte betonscherven vast, die dan niet omlaag vallen maar met elkaar als een soort isolatiedeken functioneren. De (eventueel aanwezige) wapening blijft hierdoor langer beschermd tegen hoge temperatuur waardoor de constructie blijft functioneren. Bij de bouw van de Tweede Heinenoordtunnel in 1998 is in Nederland voor het eerste deel over lengte van 20 meter (16 tunnelringen) geëxperimenteerd met staalvezelbeton.

Staalvezels die aan het oppervlak liggen kunnen roestvlekken geven, echter in de praktijk lijkt dit mee te vallen. Door verzinken (galvaniseren) kan dit bijvoorbeeld worden voorkomen. Een goede consistentie en een goede verdichting voorkomt dat vezels zichtbaar zijn aan het oppervlak. Constructief is roesten overigens geen probleem.

Het is ook mogelijk om een hybride gewapend beton oplossing met een combinatie van traditioneel gewapend beton en staalvezels toe te passen.

Omtrent de werking van staalvezels en het afspatten van beton is niet veel bekend.

Kritische aspecten

Staalvezels hebben een beperkte gunstige invloed op het afspatgedrag.

Duurzaamheid

De duurzaamheid van beton met een toevoeging van staalbetonvezels is gelijk aan gewoon gewapend beton.

Aspecten ten aanzien van de RAMS-score

Tabel 319.1 - Aandachtspunten RAMS-criteria staalvezelbeton

Variant

Staalvezelbeton

R

Reliability
(Betrouwbaarheid)

Voldoende, er is voldoende ervaring met het aanbrengen van staalvezelbeton, maar niet met de exacte werking m.b.t. het afspatten

A

Availability
(Beschikbaarheid)

Goed, levensduur is net zo lang als gewoon beton

M

Maintainability
(Onderhoudbaarheid)

Voldoende, na een brand dient het beschadigde beton te worden verwijderd en te worden vervangen door nieuw staalvezelbeton

S

Safety
(Veiligheid)

Matig, er is te weinig bekend over het exacte gedrag van staalvezelbeton bij brand

0 reacties
Reactie plaatsen Reactieformulier verbergen

Reageer op dit artikel

* = Verplicht invulveld

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.