Navigatie in het document kan op de volgende manieren geschieden:

 • Door in het linker deelvenster door te klikken van hoofdonderwerp naar subonderwerpen, totdat het gewenste subonderwerp is bereikt.
 • Door het invoeren van een zoekterm.
 • Door binnen een eenmaal geopend artikel door te klikken op hyperlinks in de tekst.

Het handboek is ingedeeld in een vijftal hoofdonderwerpen:

 • In ‘Introductie’ worden definities en terminologie vastgelegd, wordt ingegaan op de geometrie van tunnels voor verschillende doeleinden en worden bouwmethoden beschreven.
 • In ‘Ontwerpaspecten’ worden allereerst de algemene eisen en beoordelingscriteria omschreven en wordt onderscheid gemaakt tussen de ontwerpaspecten voor de uitvoering en de uiteindelijk te bouwen constructie. Hierbij komen zowel aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, als ontwerpmethoden aan bod.
 • In ‘Ontwerpaspecten Definitieve constructie’ en ‘Ontwerpaspecten Uitvoering’ komen de best practices aan bod, waarbij voor zover mogelijk onderscheid is gemaakt tussen tijdelijke en permanente constructies. Met tijdelijke constructies wordt hier vooral verwezen naar constructies die spelen in de bouwfase, dus onder dit hoofdonderwerp zijn de verschillende uitvoeringsprincipes ook uitgebreid terug te vinden.
 • In ‘Uitvoering’ tenslotte worden het uitvoeringsproces en verschillende uitvoeringsmethoden beschreven.

 

Een folieconstructie kan worden toegepast voor de bouw van:

 • toeritten;
 • verdiepte wegen;
 • onderdoorgang en tunnel.

Kritische aspecten:

 • kwaliteitseisen folie;
 • (kwaliteitscontrole) lasnaden, vooral de in het werk aangebrachte;
 • beschadigingen folie tijdens de uitvoering;
 • ontwerp klemconstructie en waterdichte aansluitingen;
 • dimensionering drainage- en rioleringssysteem;
 • afzinkproces;
 • volgorde zand opsproeien en sproeikracht;
 • slibinsluitingen in de aanvulling.,deze kunnen ontoelaatbare nazettingen veroorzaken als de weg in gebruik is genomen;
 • in beheersfase: beheerder dient te worden gewezen op de aanwezigheid van de folieconstructie in verband met onderhoudswerk en het plaatsen van wegmeubilair.

Voorwaarden

Een U-polder kan worden toegepast als:

 • bemaling niet is toegestaan;
 • onvoldoende ruimte voor ingraving met taluds (cunet) aan­wezig is.

Referenties:

0 reacties
Reactie plaatsen Reactieformulier verbergen

Reageer op dit artikel

* = Verplicht invulveld

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.